Späť na všetky články

Manažér sa ukáže počas krízy, tvrdí Rudolf Kusý

Manažér sa ukáže počas krízy, tvrdí Rudolf Kusý

Nové parky, rekonštrukcie škôl, ihrísk či športovísk, komunitné centrá aj sociálne výdajne pre sociálne slabších obyvateľov – to všetko sú výsledky, na ktoré môže byť vedenie Nového Mesta právom hrdé. Dlhoročný starosta Rudolf Kusý počas svojho pôsobenia jednoznačne preukázal, že vie spravovať mesto. A to aj v časoch, na ktoré nebol nikto pripravený.

Mestská časť Nové Mesto pod vedením Rudolfa Kusého je najtransparentnejšou samosprávou v kraji a zároveň druhou najlepšou na Slovensku. Aj vďaka transparentným riešeniam a prísnej disciplíne pri nakladaní s peniazmi Nové Mesto vo väčšine prípadov hospodári s prebytkom rozpočtu.

Vedenie mestskej časti počúva svojich obyvateľov, napĺňa ich potreby a háji ich záujmy. Rudolf Kusý je hrdý na všetko, čo sa mestskej časti počas rokov jeho pôsobenia podarilo. Vďaka snahe a práci vedenia mestskej časti sa žije v Novom Meste dobre obyvateľom všetkých generácií.

Čo všetko sa nám v Novom Meste podarilo?

 • Vybudovali sme štyri nové parky a ďalšie štyri prešli kompletnou rekonštrukciou,

 • investovali sme milióny eur do rekonštrukcie a modernizácie všetkých škôl a škôlok, aby sa deti mohli učiť v bezpečnom a modernom prostredí,

 • otvorili sme dve nové škôlky a tretia je vo výstavbe,

 • vďaka nadstavbám a ďalším úpravám boli navýšené kapacity väčšiny škôlok,

 • rodiny, ktorých dieťa sa z kapacitných dôvodov nedostane do škôlky, majú nárok na špeciálny príspevok,

 • zrekonštruovali sme obľúbené športoviská a ihriská,

 • postavili sme nové ihriská,

 • opustenú vinicu sme pretvorili na nádhernú komunitnú záhradu,

 • prevádzkujeme 8 denných centier pre seniorov,

 • zriadili sme bezplatnú právnu poradňu a sociálnu výdajňu potravín a spotrebného tovaru,

 • vybudovali sme komunitné centrum, ktoré sa po vypuknutí vojny na Ukrajine stalo aj miestom stretávania utečencov,

 • vznikol úspešný občansky projekt CYKLODIELŇA pre všetkých, ktorí potrebujú opraviť svoj bicykel.

Neochromila nás ani kríza

Nové Mesto však neochromila ani kríza v podobe pandémie COVID-19. Dobrý manažér sa ukáže v náročnom období a výsledky jednoznačne dokazujú, že Rudolf Kusý zvládol toto obdobie perfektne. Na nečakané problémy mestská časť reagovala promptne a o svojich obyvateľov sa neustále zaujímala.


„Aj Bratislava môže byť mestom pre všetkých. Už 27. októbra rozhodneme o jej smerovaní.”


Počas pandémie mestská časť svojim obyvateľom rozdala 60 tisíc respirátorov a rozbehla projekt vzájomnej pomoci. V ňom sa zaregistrovali stovky dobrovoľníkov, ktorí seniorom pomáhali s nákupmi a rozniesli tisícky balíčkov s rúškami a rukavicami.

Mestská časť Nové Mesto sa dlhodobo usiluje o to, aby sa v nej žilo dobre všetkým – seniorom, mladým ľuďom aj rodinám s deťmi. Takýto život si však zaslúžia obyvatelia celého mesta. Aj Bratislava sa musí stať mestom pre všetkých. Musí si zvoliť primátora, ktorý má skúsenosti a výsledky.