Späť na všetky články

Kultúra je v Novom Meste doma

Kultúra je v Novom Meste doma

Novomešťania majú kultúru radi. Zaviedli sme tradíciu Kultúrneho leta v Novom Meste s rozmanitým programom pre všetkých, tradíciu Kultúrnej jesene v Novom Meste venovanej predovšetkým našim seniorom. Kvalitnej kultúre sme vytvorili priestor aj na desiatkach a desiatkach ďalších podujatí v našej mestskej časti. Zrekonštruovali sme naše Stredisko kultúry na Vajnorskej, ktoré tak môže do vynovených priestorov lákať divákov na svoju atraktívnu ponuku, napríklad na nový projekt – vlastné Novomestské divadlo. Kniha je pre nás dar. A tento dar ponúkame Novomešťanom vo vynovených priestoroch našich knižníc.