Späť na všetky články

Lepšie podmienky na parkovanie

Lepšie podmienky na parkovanie

Novomešťanky a Novomešťania z Tehelného poľa žijú v lokalite s najväčšou koncentráciou športovísk v Bratislave a možno aj na Slovensku. Je tu Národný futbalový štadión, hokejový štadión, Národné tenisové centrum, plaváreň Pasienky, športová hala Pasienky, hádzanárska hala, gymnastické centrum, tenisové areály, športová hala Mladosť, športová hala Elán a ďalšie športoviská.

Väčšina z ich znamená pre lokalitu v čase zápasov, turnajov či kultúrnych podujatí zvýšenú dopravnú záťaž a zabratie parkovacích miest, ktoré majú slúžiť miestnym obyvateľom. Reálne to pre nich znamenalo, že večer po príchode domov nemali kde zaparkovať... Preto sme im sľúbili, že im vytvoríme taký parkovací systém, ktorý im pomôže a ako rezidentov s trvalým pobytom ich pri parkovaní zvýhodní.

Aby sme nevytvárali niečo, čo následne hlavné mesto zruší, akceptovali sme všetko, čo magistrát – správca budúcej celomestskej parkovacej politiky – nariadil. Aj keď s niektorými vecami sme nesúhlasili. V decembri 2020 sme spustili v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania, zaviedli sme jasné pravidlá, poriadok do parkovacích miest, spoplatnili tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov. A koncom roka 2021 sme úspešný projekt odovzdali hlavnému mestu. Osobne ma však mrzí, že hlavné mesto v tom, ako sme to naštartovali, nepokračovalo... Neprevzalo od nás údaje o rezidentoch a nevyužilo ich na to, aby ľudia nemuseli byť obťažovaní opakovanou registráciou do parkovacieho systému. Rovnako za veľký problém považujem, že po18. hodine v lokalite neparkujú iba miestni obyvatelia, ako sme to zaviedli my. Málo je tiež tzv. voľných parkovacích hodín pre návštevy rezidentov, reálne ich potrebujú viac. Mrzí ma aj, že sa nepokračuje ani v platbách prostredníctvom SMS za parkovanie, ktoré boli každému zrozumiteľné a dostupné. Parkovacie aplikácie vie nie každý využívať.