Späť na všetky články

Opravovali sme cesty a chodníky a pomáhali cyklistom, aby sa na cestách cítili bezpečnejšie

Opravovali sme cesty a chodníky a pomáhali cyklistom, aby sa na cestách cítili bezpečnejšie

V Novom Meste spravujeme a udržiavame 52 kilometrov miestnych ciest 3. a 4. triedy. Správa ciest neznamená len ich budovanie, ale hlave opravu. Na celom tomto úseku zabezpečujeme každoročne opravu výtlkov. Okrem správy a údržby sme zrealizovali v tejto oblasti aj významné projekty zlepšujúce kvalitu žitia v danej lokalite. Týkajú sa aj chodníkov a schodov, ktorých máme v mestskej časti naozaj dosť. Navyše podporujeme najzdravší najekologickejší spôsob prepravy – na bicykli, a to budovaním cyklotrás či povolením jazdy bicykla v jednosmerných uliciach.