Späť na všetky články

Čistejšie prostredie, krajšie Nové Mesto

Čistejšie prostredie, krajšie Nové Mesto

Z Nového Mesta sme urobili čistejšie, bezpečnejšie a krajšie miesto pre život. Záťaže, ktoré dusili životné prostredie nánosmi odpadu a ruín, sme odstránili. Naša mestská časť je čistejšia aj vďaka opatreniam, ktoré sme prijali pre našich psičkárov a ich miláčikov.

Odstrihli sme externé firmy, čistíme si Nové Mesto sami

Kosenie trávy, odhŕňanie snehu, hrabanie lístia, bezpečnostné či zdravotné orezy drevín, čistenie chodníkov, oprava výtlkov, či údržba detských ihrísk a parkov. To všetko si zabezpečujeme vlastnými silami – vďaka našej príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb.