Späť na všetky články

Budujeme a podporujeme komunitný život

Budujeme a podporujeme komunitný život

Veríme, že Nové Mesto môže byť lepším miestom pre život. Preto pomáhame angažovaným susedom a aktivizujeme spoločnosť k pozitívnym zmenám. Podporujeme užitočné nápady, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré susedské vzťahy a skrášľujú verejné priestranstvá.