Späť na všetky články

Pomáhame seniorom, mladým rodinám aj sociálne slabším

Pomáhame seniorom, mladým rodinám aj sociálne slabším

Narodenie dieťaťa, nástup prváčika do školy, alebo situácie, kedy sa človek ocitne v náhlej núdzi či problematickej životnej situácii. V Novom Meste využívame širokú paletu možností pomoci ľuďom v takýchto neľahkých situáciách. Niektoré boli na svoj čas inovatívne. Napríklad našu finančnú výpomoc na nákup aktovky pre prváka v podstate neskôr prevzal štát. Finančne podporujeme športovanie detí formou príspevkov na plávanie či korčuľovanie.

Rovnako sme hradili siedmakom náklady na lyžiarsky výcvik, kým to rovnako neprevzal štát.

Veľkú pozornosť venujeme seniorom a službám pre nich. Chceme, aby sa naši seniori stretávali a trávili svoj čas aktívne. Aj preto postupne rekonštruujeme denné centrá seniorov, aby sa v nich cítili komfortne a dobre. Ponúkame im celú škálu služieb od zabezpečenia obedov, ktorých sme za 12 rokov podali 28 880 či už v centrách, alebo priamo v ich domovoch, cez vzdelávacie či osvetové aktivity, až po neformálne stretávanie pri rôznych príležitostiach. Samozrejme, samostatnou kapitolou je pomoc núdznym, a to viacerými formami. Boli sme medzi prvými na Slovensku, ktorí zriadili vlastnú sociálnu výdajňu. Pomáhame svojim občanom zabezpečením bezplatnej právnej pomoci, či rôznymi príspevkami v rôznych životných situáciách. Túto finančnú pomoc sme postupne navyšovali, aby vždy reflektovali situáciu v spoločnosti.