Späť na všetky články

Kvalitné a bezpečné detské ihriská

Kvalitné a bezpečné detské ihriská

Sú to miesta, ktoré hrajú dôležitú rolu v živote našich najmenších. Rodia sa tu prvé kamarátstva, denne sa tu do sýtosti vyšantia a opäť sa tešia na ďalšie zážitky, ktoré ich tu čakajú na druhý deň.

Aj preto pristupujeme k detským ihriskám citlivo a zodpovedne – a snažíme sa z nich robiť kvalitné a bezpečné prostredie pre detské hry, zábavu, ale aj príjemný relax rodičov, ktorí tu sprevádzajú svoje ratolesti.

Za uplynulých dvanásť rokov prešli naše detské ihriská v Novom Meste veľkou a dôležitou modernizáciou. Od vybudovania krásneho detského parku na Osadnej/Rešetkovej či Hálkovej, cez nové moderné ihrisko na Rozvodnej s prevahou drevených hracích prvkov, či Teplickej, až po skvalitnenie detských prvkov na ďalších ihriskách. Z pekných areálov sa tešia aj deti na Plzenskej,

Nobelovej, Bielom kríži, Vihorlatskej, Bojnickej, Odborárskej, či

Sliačskej.

Máme rozpracované ďalšie projekty, ktoré urobia z detských ihrísk na Ľudovom námestí či v Mierovej kolónii ešte krajšie a zábavnejšie miesta.

Podporujeme športujúcu mládež vo futbalovom NŠK 1922

Šport má v Novom Meste zelenú vo viacerých podobách! Vytvárame kvalitné podmienky pre aktívny štýl života v školách, na sídliskách, ale aj v kluboch, ktoré dávajú priestor deťom, mládeži aj dospelým, úspešne reprezentujúcim našu mestskú časť. Najlepším príkladom je Novomestský športový klub 1922, ktorý tento rok oslávil storočnicu!

NŠK 1922 vytvára priestor pre futbalistov všetkých vekových kategórií, počnúc detskou prípravkou, preto radi tento úspešný projekt podporujeme prostredníctvom dotácií mestskej časti na jeho fungovanie a modernizáciu.

Na stavebných pozemkoch dostal pred výstavbou a developerom prednosť šport!

Aj vďaka podpore mestskej časti Nové Mesto vyrástol pri Kuchajde pekný futbalový areál s umelým osvetlením, ktorý je domovským stánkom NŠK 1922 – s hracími aj menšími tréningovými plochami, multifunkčným ihriskom, technickým zázemím so šatňami a sociálnymi zariadeniami

Aj kvalitné podmienky pomáhajú k úspechom novomestského futbalového klubu – v júni, v čase osláv 100. výročia, sa A-tímu NŠK 1922 podarilo postúpiť do najvyššej regionálnej súťaže