Späť na všetky články

Nové športoviská, viac príležitostí pre zdravý životný štýl

Nové športoviská, viac príležitostí pre zdravý životný štýl

Nové Mesto je odjakživa úzko späté so športom. Bolo a dodnes je domovom štadiónov, ktoré nesú názov národné. Popri nich však dlho trpeli športoviská, ktoré mali slúžiť širokej verejnosti.

Keď som pred 12 rokmi preberal vedenie mestskej časti, pohľad na mnohé ihriská v Novom Meste bol smutný, ba až doslova žalostný. Staré športoviská sa neopravovali, nové nevznikali...

Vtedy sme si povedali – dosť, toto sa musí zmeniť! Cieľ bol jasný. Vytvoriť deťom, mladým, ale aj starším priestor, kde by mohli bezpečne a aktívne tráviť voľný čas. Dnes si môžeme povedať – podarilo sa! Ihriská meníme rok čo rok na moderné multifunkčné a viacgeneračné areály.

Šport má veľký priestor v našich nových parkoch Jama, Rešteková/Osadná či Hálkova, hokejbalistom z Tehelného poľa sme vybudovali novučičkú arénu, moderne sme zrekonštruovali športoviská na Kramároch na Ladzianskeho a Jelšovej. Na Kalinčiakovej vyrástol najkvalitnejší športový areál s atletickou

dráhou a futbalovými plochami pri základnej škole na Slovensku, ktorý nám môžu závidieť aj mnohé profesionálne kluby.

Modernizujeme Školak klub a veľmi sme pyšní na vynovený najväčší športový areál na Pionierskej ulici. A ideme ďalej!