Späť na všetky články

Najväčšie investície pre materské školy

Najväčšie investície pre materské školy

Kritický stav budov, nevhodné podmienky, nedostatok miest pre deti... To všetko sme našli pred dvanástimi rokmi vo viacerých našich materských školách. Okamžite sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa roboty. Hlavná priorita na najbližšie roky bola jasná. Naše najväčšie investície sme nasmerovali práve do škôlok.

Vymenili sme okná, zrekonštruovali strechy, zateplili budovy, zmodernizovali vnútorné prostredie a vonkajšie areály, urobili opatrenia na zníženie nákladov na vykurovanie, opravili, čo bolo nevyhnutné. Otvorili sme dve nové materské školy na Pionierskej a Kalinčiakovej, vďaka čomu ich počet v Novom Meste stúpol na trinásť. Na ďalších škôlkach sme rozšírili kapacity vďaka nadstavbám či inými rekonštrukčným úpravám. Medzitým sme pracovali na projektoch ďalších nových škôlok. A na Teplickej ju už aj staviame – pre 100 nových detí.

Žiaľ, popri tom všetkom sme narazili aj na nové legislatívne a hygienické normy, ktoré „zoškrtali“ desiatky miest v škôlkach. Dnes naše materské školy navštevuje zhruba 1100 detí. Rozbehnuté projekty sú však zárukou, že budeme mať miesto pre všetky deti od 3 rokov s trvalým pobytom v Novom Meste. Dovtedy však pomáhame aj rodičom, ktorých deti sme z kapacitných dôvodov prijať nemohli – tým s nižším rodinným príjmom budeme poskytovať

mesačne príspevok 100 eur na súkromnú materskú školu. Zároveň každý rok zvyšujeme aj podporu pre materské školy.

Keď v roku 2010 bol príspevok mestskej časti 1100 eur na škôlkara, už je to dvojnásobne viac a pripravili sme ďalšie výrazné navýšenie. Tieto peniaze sú určené na prevádzku a predovšetkým – na mzdy tých, ktorí sa o novomestské deti v našich škôlkach starajú.